GDPR – Behandling av dina personuppgifter

Vad gör Svensk Skogsmaskinförsäkring med dina personuppgifter?

AB Svensk Skogsmaskinförsäkring är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som AB Svensk Skogsmaskinförsäkring inom ramen för fullmakten behandlar.

De personuppgifter som behandlas är kontaktpersoner i företaget, deras namn, ev. titel, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress. AB Svensk Skogsmaskinförsäkring har rätt att behandla dessa uppgifter i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra försäkringsförmedling för era försäkringar.

Personuppgifter kan komma att behandlas i våra kontakter med er under avtalstiden.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till de försäkringsbolag där ni har försäkringar placerade.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Den vars personuppgifter behandlas – den registrerade - har rätt att begära ett registerutdrag som innehåller information om vilka personuppgifter som AB Svensk Skogsmaskinförsäkring behandlar om denne och hur de behandlas. Den registrerade kan också begära rättelse av personuppgifter som är felaktiga och även under vissa förutsättningar begära att få bli raderad. Vidare har den registrerade också rätt att i vissa fall invända mot och begära begränsning av viss behandling av personuppgifter om denne. Den registrerade har också i flera situationer rätt till dataportabilitet av de personuppgifter som denne själv tillhandahållit AB Svensk Skogsmaskinförsäkring.

Vid eventuella klagomål har den registrerade rätt att vända sig till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten) www.datainspektionen.se med eventuella klagomål vad gäller Svensk Skogsmaskinförsäkring behandling av aktuella personuppgifter.

Hur länge kommer AB Svensk Skogsmaskinförsäkring att behandla den registrerades personuppgifter?

AB Svensk Skogsmaskinförsäkring kommer endast att behandla personuppgifter så länge ändamålet för behandlingen kvarstår. Därefter kommer AB Svensk Skogsmaskinförsäkring att ta bort personuppgifterna. Detsamma gäller om den lagliga grund som AB Svensk Skogsmaskinförsäkring stödjer sig på upphör, under förutsättning att det inte finns en laglig skyldighet att spara person-uppgifterna därefter.

Vart vänder du dig med frågor?

Har den registrerade frågor om AB Svensk Skogsmaskinförsäkrings behandling av dennes personuppgifter, vill veta mer om sina rättigheter eller göra någon av sina rättigheter gällande används följande kontaktuppgifter:

Brev:
AB Svensk Skogsmaskinförsäkring
Norra Skeppsbron 5 B
803 10 Gävle
Mail:
info@skogsmaskinforsakring.se

Vad gör Skeppsbron med dina personuppgifter?

Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Skeppsbron inom ramen för försäkringsförmedlaravtalet /fullmakten behandlar.

De personuppgifter som behandlas är kontaktpersoner i företaget, deras namn, ev. titel, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress. Skeppsbron har rätt att behandla dessa uppgifter i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra ett ingånget eller ett kommande avtal om försäkringsförmedling eller annat uppdrag.

Personuppgifter kan komma att behandlas i våra kontakter med er under avtalstiden.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till de försäkringsbolag där ni har försäkringar placerade.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Den vars personuppgifter behandlas – den registrerade - har rätt att begära ett registerutdrag som innehåller information om vilka personuppgifter som Skeppsbron behandlar om denne och hur de behandlas. Den registrerade kan också begära rättelse av personuppgifter som är felaktiga och även under vissa förutsättningar begära att få bli raderad. Vidare har den registrerade också rätt att i vissa fall invända mot och begära begränsning av viss behandling av personuppgifter om denne. Den registrerade har också i flera situationer rätt till dataportabilitet av de personuppgifter som denne själv tillhandahållit Skeppsbron.

Vid eventuella klagomål har den registrerade rätt att vända sig till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten) https://www.datainspektionen.se/ med eventuella klagomål vad gäller Skeppsbrons behandling av aktuella personuppgifter.

Hur länge kommer Skeppsbron att behandla den registrerades personuppgifter?

Skeppsbron kommer endast att behandla personuppgifter så länge ändamålet för behandlingen kvarstår. Därefter kommer Skeppsbron att ta bort personuppgifterna. Detsamma gäller om den lagliga grund som Skeppsbron stödjer sig på upphör, under förutsättning att det inte finns en laglig skyldighet att spara personuppgifterna därefter.

Vart vänder du dig med frågor?

Har den registrerade frågor om Skeppsbrons behandling av dennes personuppgifter, vill veta mer om sina rättigheter eller göra någon av sina rättigheter gällande används följande kontaktuppgifter:

Brev:
(Personuppgiftsansvarig)

Kontakt:
Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB
Att. Simon Danielsson
Norra Skeppsbron 5B
803 10 Gävle

"En del människor tänker i form av problem
andra i form av lösningar"

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK